Fraflytning

Opsigelsesvarsel er 3 måneder til den 1. i en måned. Opsiger du din bolig med et kortere varsel, vil administrationen forsøge at leje din bolig ud hurtigst muligt. For tiden er det dog ikke muligt at leje ud med blot 1 måneds varsel.

Syn ved fraflytning foregår indenfor normal arbejdstid på hverdage omkring den 1. og den 15. i måneden. Istandsættelsesperioden er 14 dage, og det er dig som fraflytter der betaler lejen i disse 14 dage. Det samme gælder for evt. forbrug af varme og el i istandsættelsesperioden. Lejligheden skal normalistandsættes. Det vil sige lofter og vægge skal males /tapetseres og der skal efterfølgende gøres rent efter håndværkerne. Omfanget bliver skrevet i en synsrapport, hvor udgiften ligeledes bliver fordelt efter faste regler på dig og på afdelingen. Hvis der konstateres misligholdelse, hvor noget i boligen er ødelagt eller beskadiget, uanset om det skyldes et uheld eller andet, vil der blive iværksat reparation/udskiftning for din regning. Omfanget af disse arbejder vil også blive fastlagt under synet.

Inden synet er det vigtigt at du er opmærksom på, at du ikke har adgang til boligen når vi har foretaget syn af lejligheden. Hvis du eventuelt selv vil sætte hele eller dele af boligen i stand, skal det ske inden der er syn. Gør din lejlighed grundigt rent inden synet, ellers kan det være nødvendigt at sætte et rengøringsfirma til at gøre rent, helt for din regning. Husk komfur (også bag komfuret), ovn, emhætte, køleskab (også bag køleskabet) og badeværelse (kalk). Desuden skal du sørge for, at køkkenskabe, garderobeskabe, kontakter, døre og dørhåndtag, vinduer inde og ude m.m. er rengjorte. Husk også at vaske træværket af. Hvis der skal iværksættes nogen form for ekstra rengøring, sker det altid for fraflytters regning.

Alle dine effekter skal fjernes....gulvtæpper, gardiner, rullegardiner, persienner, gardinstænger og private lamper m.m. skal tages ned, så maleren umiddelbart kan gå i gang med istandsættelsen.

Ved afslutning af synet vil du normalt få udleveret en kopi af synsrapporten med overslagspriser på hvor meget du skal betale, og hvor meget afdelingen skal betale af normalistandsættelsen.

Endelig flytteopgørelse vil du modtage senest en måned efter, at boligforeningen har modtaget den sidste regning fra håndværkerne. Her vil de nøjagtige udgifter fremgå, og den endelige flytteafregning må ikke svinge mere end + / ÷ 10 % i forhold til det overslag du fik ved synet.

Du er altid velkommen til at kontakte administrationen for yderligere oplysninger eller spørgsmål til ovennævnte