Om at bo alment

Danmarks Almene boliger er reguleret af love, som fastlægger rammerne for blandt andet beboerdemokrati i afdelinger og der er fastlagt regler og love for udlejning, drift og meget mere. Boligorganisationerne er demokratiske organisationer der jævnfør vedtægterne styres af beboerne.

Som beboer kan du bruge din medindflydelse ved at møde op ved det årlige ordinære afdelingsmøde og gøre brug af din stemmeret. Det vil sige, at du har medbestemmelse i, hvad din husleje skal bruges til.

Hvert år er der valg til afdelingsbestyrelsen, og det er muligt for alle beboere at stille op til valg. Afdelingsbestyrelsen er repræsentanter for afdelingens beboere i den daglige kontakt med administrationen. Afdelingsbestyrelsen har indsigt i afdelingens økonomi og er med til at planlægge afdelingens aktiviteter og vedligeholdelse ud fra beslutninger der er taget på afdelingsmøder og i samarbejde med administrationen.

På afdelingsmødet aflægger afdelingsbestyrelsen beretning om årets forløb, og afdelingens budget for det kommende år fremlægges. Du kan som beboer stille spørgsmål eller forslag til vedligeholdelse, fornyelse eller forbedringer i afdelingen. Det er ligeledes på disse møder beboerne i fællesskab fastlægger reglerne for fælles områder som beboerlokaler, vaskerier, legepladser og grønne områder og meget mere.

Hvis du ønsker at vide mere om at bo alment, kan du læse mere om emnet ved at gå ind på Boligselskabernes Landsforenings hjemmeside:http://www.bl.dk/.


20-03-2012